Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Bantazu streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Bantazu kunnen geen rechten ontleend worden.
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Bantazu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Bantazu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

 

Copyright

Bantazu behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Bantazu is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

 

Privacy

Bantazu verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Bantazu de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht.
Persoonsgegevens worden door Bantazu alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.